Our agencies


ABTAK Kolkata
57,Santoshpur
Kolkata
+91 9434154831

support@abtak.net


ABTAK N.BENGAL
56 Paschim Satali
Hasimara
735214 Jalpaiguri
+91 9434154831

sales@abtak.net


Abtak Delhi
Proposed
+00 000 000 000

contact@abtak.net


Abtak Munbai
Proposed

+00 000 000 000

contact@abtak.net